#அமீரக செய்திகள்

100,000 திர்ஹம் அபராதம், 6 மாத சிறைத்தண்டனை – யாசகம் கேட்டால்..

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களைக் கொண்ட குழுவாக பிச்சை எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை நடத்தும் எந்தவொரு நபரும் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத கால சிறைத்தண்டனை மற்றும் குறைந்தபட்சம் 100,000 திர்ஹம்ஸ் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பொது வழக்கு சனிக்கிழமையன்று ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பிச்சை எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை நடத்துவதற்கான அபராதங்களை விளக்கியது.

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பிச்சை எடுக்கும் குற்றத்தில் அவர்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு மக்களை அவுட்சோர்ஸ் செய்பவர்களுக்கு எதிராக அதே அபராதம் பொருந்தும்.

2021 ஆம் ஆண்டின் ஃபெடரல் ஆணை-சட்ட எண். 31 இன் பிரிவு எண். 476 இன் படி, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களைக் கொண்ட ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழுவால் செய்யப்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பிச்சை எடுக்கும் குற்றத்தை நிர்வகிப்பவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும். ஆறு மாதங்களுக்கு மிகாமல் சிறைத்தண்டனை மற்றும் 100,000 க்கு மிகாமல் பண அபராதம் விதிக்கப்படும்.

இந்த இடுகைகள் சமூகத்தின் உறுப்பினர்களிடையே சட்ட கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், நாட்டின் சமீபத்திய சட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கும் பொது வழக்குரைஞரின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

You cannot copy content of this page