#வளைகுடா செய்திகள்

GASTAT: சவூதிகளில் வேலையின்மை விகிதத்தில் மதீனா முதலிடத்தில் உள்ளது, ரியாத்தில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளது.

ரியாத் – ராஜ்யம் முழுவதிலும் உள்ள நிர்வாகப் பகுதிகளில் சவுதி மக்களிடையே அதிக வேலையின்மை விகிதம் மதீனா 12.2 சதவீதமாகவும், ரியாத் 6.7 சதவீதத்துடன் மிகக் குறைந்த அளவிலும் உள்ளது. புள்ளிவிவரங்களுக்கான பொது ஆணையம் (GASTAT) வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத் தரவுகளில் இது அடங்கியுள்ளது.

மதீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக சவூதி மக்களிடையே வேலையின்மை விகிதம் 11 சதவீதமாக உள்ளது, மக்கா மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில் முறையே 7 சதவீதமும் 6.9 சதவீதமும் உள்ளது.

கடந்த காலாண்டில் 9.9 சதவீதமாக இருந்த சவூதி மக்களிடையே வேலையின்மை விகிதம் 2022ன் நான்காவது காலாண்டில் 8 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது என்று அதிகாரம் கூறியுள்ளது.

ராஜ்யத்தில் மொத்த மக்கள்தொகைக்கான வேலையின்மை விகிதமும் குறைந்துள்ளது, இது 2022 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 4.8 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.

GASTAT தரவுகளின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் 15 மற்றும் 24 வயதுடைய இளம் சவூதியர்களின் வேலையின்மை விகிதம் 16.8 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. 25 முதல் 54 வயதுக்குட்பட்ட முதன்மையான பணிபுரியும் வயதினரிடையே வேலையின்மை விகிதம் சவுதி குடிமக்களிடையே இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. இதே காலத்தில் 7 சதவீதமாக இருந்தது.

GASTAT அறிக்கை சவூதியர்களின் கல்வி நிலைக்கு ஏற்ப வேலையின்மை விகிதத்தையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் அல்லது அதற்கு இணையானவர்கள் 2022 நான்காம் காலாண்டில் 9.9 சதவீதமாக உயர்ந்த வேலையின்மை விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தனர், அதைத் தொடர்ந்து டிப்ளோமா வைத்திருப்பவர்கள் 8.1 சதவீதத்துடன் உயர்நிலைப் பள்ளி பட்டதாரிகளின் வேலையின்மை விகிதம் 7.4 சதவீதமாக இருந்தது. முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்களிடையே வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் 0.2 சதவீதமாக இருந்தது.

கல்வி நிபுணத்துவத்தின்படி சவுதியர்களிடையே வேலையின்மை விகிதம் இயற்கை அறிவியல், கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் ஆகியவற்றில் 12.8 சதவீதமாகவும், கலை மற்றும் மனிதநேயத்தில் 11.6 சதவீதமாகவும், பின்னர் தகவல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் 10 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page